Uroczystości ku czci żołnierzy Wojska Polskiego w Sumach

26 czerwca br. na frontonie kościoła Zwiastowania nMP w Sumach została odsłonięta pamiątkowa tablica, ku czci żołnierzy 4. Dywizji Piechoty im. Jana Kilińskiego 1 Armii Ludowego wojska Polskiego. Dlaczego tablica pamiątkowa powstała w Sumach? 1 kwietnia 1944 roku w Sumach rozpoczęto tworzenie 4. Dywizji Piechoty, której nadano imię Jana Kilińskiego. Dowódcą dywizji od 1 kwietnia 1944 do końca wojny był gen. bryg. Bolesław Kieniewicz.

Zobacz więcej →

Uroczystości w Sumach z okazji 15-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach

11 maja b.r., z okazji 15-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach w podziemiach kościoła Zwiastowania NMP w została otwarta wystawa pt. „Spotkanie z Polską”. Natomiast 16 maja członkowie miejscowej społeczności polskiej uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wieczór poetycko-literacki odbył się w kawiarni „Sumka” przy ulicy Sobornej 32. Zobacz więcej →