Fotowystawa „Spotkanie z Polską” – urocyzste otwarcie w dniu 4 maja 2017 roku o godzinie 14-00 w Centum POINT

Szanowni Pażstwo Towarzystwo Kultury Polskiej zachęca wszystkich członków Towarzystwa oraz waszych blizkich  wziąć udział w fotowystawie „Spotkanie z Polską” . Urocyzste otwarcie wystawy odbędzi się w dniu 4 maja 2017 roku o godyinie 14-00 w Centum POINT  pod adresem  ulica Charkowska 3/2. Fotografija powinna być podpisana Imie i Nazwisko oraz musi być zaznaczona co to jest naprzykład Zamek, Dworzec, Ratusz,Gmach Uniwersyteta,  miescowość,ulica,miasto lub wioska oraz Województwo˛w Polsce.

Uprzejmie proszę wysyłać swoje fotografii na adres naszej  poczty:  tkpsumy@gmail.com

Po wystawie zdjęc zapraszamy wszystkich członków towarzystwa na świąteczny koncert z okazji Konstytucji 3go Maja.Koncert odbędzie się w restauracji „Sumka” o godzinie 15:00.