O nas

Historia Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach od roku 1999

 oraz współpraca z Konsulatem Generalnym RP w Charkowie.

          Idea powstania pierwszej organizacji polonijnej w Sumach zrodziła się po spotkaniu w kwietniu 1999 roku z delegacją posłów na Sejm RP, którzy wraz z ówczesnym Konsulem Generalnym RP w Charkowie p. Michałem Żórawskim oraz przewodniczącym komisji sejmowej p.Witem Majewskim przyjechali do Sum z wizytą. Oficjalnie Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach dzięki staraniom kilku osób, którym, mimo urodzenia na obczyźnie, polskość zawsze w duszy grała, zostało zarejestrowane 18 maja 1999 roku. Tę datę wybrano nieprzypadkowo: 18 maja to dzień urodzin papieża Jana Pawła II. Od samego początku TKP współpracowało  z Konsulatem Generalnym RP w Charkowie. Szczególną pomoc nasze stowarzyszenie otrzymało ze strony wspomnianego już konsula generalnego pana Michała Żórawskiego. To dzięki jego rekomendacji i wsparciu MEN od 2002 roku do pracy w naszej organizacji byli kierowani nauczyciele języka polskiego, którzy mieli nieoceniony wpływ na to, jak kształtowała się jej działalność. Jednakże już wcześniej, od 2000 roku członkowie TKP starali się popularyzować w Sumach polską kulturę. Dzięki dofinansowaniu ze strony Konsulatu Generalnego RP w Charkowie organizowaliśmy różnorodne imprezy artystyczne, wieczory poezji, seminaria naukowe. Wspólnie obchodziliśmy rocznice świąt państwowych, w duchu polskości przeżywaliśmy święta religijne i te, które są ściśle związane z polską kulturą, jak np. andrzejki, mikołajki, spotkania opłatkowe. Piękną tradycją w historii TKP stała się organizacja wieczorków poetycko-muzycznych współfinansowanych przez ww. konsulat, na które zawsze zapraszano jego przedstawicieli. Co roku sala kawiarni artystycznej „Sumka” wypełnia się po brzegi osobami, którym nieobojętna jest polska poezja i sztuka. W ciągu tych wielu lat  członkowie TKP w Sumach mieli możliwość uczestnictwa w różnych imprezach. Dużym zainteresowaniem cieszyło się m.in. spotkanie, którego mottem stały się słowa z wiersza K. I. Gałczyńskiego „Więc ja chciałbym twoje serce ocalić od zapomnienia…”, poświęcone polskiej poezji różnych epok. 4 marca 2010 roku w 200. rocznicę urodzin Fryderyka Chopina odbył się wieczór poetycko-muzyczny pt. „Geniusz muzyki” w całości poświęcony życiu i twórczości tego wybitnego kompozytora, na którym honorowym gościem był konsul generalny Grzegorz Seroczyński.  W dniu 7 maja 2016 roku w tej samej kawiarni zorganizowaliśmy kolejny wieczór poetycko-muzyczny z okazji Święta Narodowego 3 Maja. Honorowymi gośćmi naszego spotkania byli Senator RP Grzegorz Peczkis oraz przedstawiciele Konsulatu Generalnego w Charkowie, m.in. konsul generalny Janusz Jabłoński i konsul Jan Zdanowski.

Dzięki nawiązanej współpracy z Konsulatem Generalnym RP w Charkowie oraz ze Stowarzyszeniem „Wspólnota Polska” mieliśmy możliwość od  2000 roku wysłać dzieci polskiego pochodzenia oraz dzieci uczące się j. polskiego na letnie obozy do Polski: do Gąbina, Wyszkowa czy Włodawy.

W dniu 17 października 2011 r. w Muzeum Krajoznawczym dzięki współpracy TKP z  Konsulatem Generalnym RP w Charkowie oraz z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (sekretarz Andrzej Kunert) odbyło się uroczystsze otwarcie wystawy „Armia Władysława Andersa”.

Oprócz imprez okolicznościowych udaje się od roku 2012 organizowanie dzięki współfinansowaniu przez Konsulat Generalny RP w Charkowie spotkań dotyczących Polski współczesnej. Mowa o wystawach fotografii „Spotkanie z Polską”. Na początku odbywały się w piwnicy kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Sumach. W roku 2016 wystawa miała miejsce w  Galerii Miejskiej, a w roku 2017 – w siedzibie Point Center na ulicy Charkowskiej. Obecnie, od roku 2018 odbywają się one w sali Biblioteki Miejskiej im. Tarasa Szewczenki, a patronuje im konsul generalny Janusz Jabłoński.

Nasze Towarzystwo sprawuje opiekę nad istniejącymi w mieście pamiątkami narodowymi. Dbamy o znajdujący się na sumskim cmentarzu pomnik Żołnierza Polskiego, przy którym wspominamy ważne historycznie wydarzenia i modlimy się za Polskę.

W dniu 11 kwietnia 2010 r.  w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej  członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach dołączyli jako pierwsi na Ukrainie do polskiego projektu „ Katyń …ocalić od zapomnienia”. Dla uhonorowania pamięci pomordowanych przez NKWD w 1940 r. w Katyniu i w Charkowie polskich oficerów uroczyście posadziliśmy w parku przy kościele p.w. Zwiastowania NMP w Sumach trzy dęby . Tabliczki z imionami i nazwiskami bohaterów były dofinansowane przez Konsulat Generalny RP w Charkowie.

W dniu 26 czerwca 2014 r.  dzięki współpracy TKP z  Konsulatem Generalnym RP w Charkowie (konsul generalny Jan Granat) oraz z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (sekretarz Andrzej Kunert) odbyło się uroczystsze odsłonięcie tablicy pamiątkowej na ścianie kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Sumach  z okazji 70. rocznicy sformowania w Sumach 4 Dywizji Wojska Polskiego im. Jana Kilińskiego.

W dniu 27 czerwca 2014 r. przy głównym wejściu do Klasztoru Safroniewskiego ( 25 km od Putywla w obwodzie sumskim) dzięki staraniom naszej organizacji , Konsulatowi Generalnemu RP w Charkowie na czele z konsulem generalnym Janem Granatem oraz Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa (sekretarz Andrzej Kunert) odbyło się uroczyste odsłonięcie obelisku pamięci Jeńców Polskich (oficerów, podoficerów oraz szeregowych żołnierzy Wojska Polskiego), którzy znajdowali się w obozie rozdzielczym NKWD, tzw. „putywylskim” w latach 1939-1940. W dniu 3 października  2018 roku w setną rocznicę odzyskania  przez Polskę niepodległości odbyło się wraz z  Konsulem Generalnym RP w Charkowie Januszem Jabłońskim  i konsulem Janem Zdanowskim, reprezentantami Polonii i członkami TKP w Sumach wspólne „Odwiedzanie miejsc pamięci narodowej”. Byliśmy razem, m.in.na cmentarzu w Sumach, gdzie znajduje się mogiła i pomnik 43 żołnierzy WP oraz w Klasztorze Safronijewskiem, gdzie znajduje się obelisk pamięci Jeńców Polskich z obozu „putywlskiego”. Na terenie klasztoru, obok obelisku został wspólnie posadzony „Dąb Pamięci”dla uhonorowania wszystkich oficerów WP zamordowanych przez NKWD w roku 1940 – ofiar zbrodni  katyńskiej. Zrobiliśmy wspólnie film dokumentalny „Katyń – ocalić od zapomnienia. Obóz putywylski”. http://polska.sumy.ua/film-katyn/

         Od 2016 roku, wykorzystując istnienie przy TKP zespołu wokalno- muzycznego „Dlaczego nie ?” organizujemy w Charkowskim Okręgu Konsularnym Festiwal Kolęd i Pastorałek. Pierwszy i drugi odbyły się w Charkowie, a trzeci w roku 2018 w Połtawie w siedzibie Związku Polaków Połtawszczyzny „Polonia”. W roku 2019 powróciliśmy do Charkowa i po raz czwarty wzięliśmy w nim udział . Dzisiaj wiele popularnych dawniej kolęd i pastorałek zostało zapomnianych, a do tradycji wchodzą następne. Staramy się jednak nie zaprzepaścić tego, co dali nam przodkowie, doceniamy ich niełatwą pracę w gromadzeniu naszego dorobku artystycznego. To wydarzenie jest również dofinansowywane przez Konsulat Generalny RP w Charkowie.

W dniu 5 maja 2019 roku Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach zorganizowało w Bibliotece Miejskiej im. Tarasa Szewczenki  uroczystość z okazji  Święta Narodowego 3 Maja oraz 20. rocznicy założenia TKP w Sumach. Główna część obchodów miała miejsce w sali sztuki ww. biblioteki.  Świętowanie tego wyjątkowego dnia stało się tradycją. Jak co roku nie mogło zabraknąć szacownych gości. Swoją obecnością zaszczycili nas: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie – pan Jan Zdanowski oraz  przedstawiciele organizacji społecznych i dziennikarze. Po uroczystym koncercie odbyło się otwarcie wystawy fotografii „Spotkanie z Polską”. Członkowie naszego stowarzyszenia zaprezentowali 30 zdjęć pięknych i ciekawych miejsc w Polsce. Były one autorstwa naszych członków, Konsula Generalnego RP w Charkowie Janusza Jabłońskiego i konsula Jana Zdanowskiego. „Poprzez propogowanie wiedzy o Polsce, ta wystawa fotografii „Spotkanie z Polską” przybliża nasz kraj Ukraińcom, a przede wszystkim mieszkańcom miasta Sumy. Takie działania sprawiają, że wiedza o Polsce staje się bliska, przełamuje wszelkie bariery i przyczynia się do umacniania przyjacielskich stosunków dwóch bliskich sobie narodów” powiedział podczas zwiedzania konsul Jan Zdanowski

W 2020 roku również nie próżnujemy. W maju na naszej stronie internetowej polska.sumy.ua zorganizowaliśmy online kolejną wystawę fotografii „Spotkanie z Polską”. Odbyła się w bardzo trudnej sytuacji kwarantanny, ale jak i w latach poprzednich wielu członków TKP wzięło w niej udział, prezentując swoje prace. Podobnie jak poprzednieodbyła się się pod patronatem konsula generalnego Janusza Jabłońskiego.

Dziękujemy bardzo wszystkim pracownikom Konsulatu Generalnego RP w Charkowie za te 20 lat wspaniałej współpracy. Na co dzień staramy się być w Sumach najlepszymi ambasadorami Polski. Nasza działalność w mieście jest coraz bardziej zauważalna i spotyka się z zainteresowaniem oraz życzliwością mieszkańców .

 

Prezes TKP Sumach     w latach  1999-2004 oraz 2008-2019   Włodzimierz Kuczyński

Prezes TKP Sumach     od 1. 04. 2019 r.   Anna Zdanowska