Kim był Mikołaj Kopernik ?

Dramatyczne wydarzenia na Kujawach z minionego weekendu sprawiły, że przerwałem relację z majowego pobytu na Ojczyzny łonie. Musiałem zareagować. Nie może być tak, by dany poseł PO nie został jeszcze prezydentem RP, a już mu wiadome siły kroją buty Narutowicza i to w jaki sposób ? Angażując do tego celu, Bogu ducha winnego, gienerała Felicjana Sławoja Składkowskiego. Hańba Mościpanowie ! Hańba !

Zobacz więcej

Czy Białoruś to naród ,,znikąd”? Dr Hieronim Grala

Białoruś ma swoją odrębną, mającą pewne wyraźne cechy, tożsamość historyczną, sięgającą średniowiecza. Mamy tu do czynienia ze zwartym obszarem, którego ludność posiada zupełnie inne doświadczenia historyczne od pozostałych narodów ruskich – mówi dr Hieronim Grala w wywiadzie dla „Teologii Politycznej Co Tydzień”: „Biało-RUS”.
Bartosz Krzymiński (Teologia Polityczna): Panie Doktorze, w obiegowej opinii Białorusini są narodem „znikąd”: bez tradycji odrębnej państwowości, z językiem uznawanym za rosyjski dialekt. Czy jest to pogląd uzasadniony?

Zobacz więcej →

Warmia i Mazury / Ermland und Masuren

Toponomastyczny twór Warmia i Mazury ( na określenie obecnego województwa warmińsko – mazurskiego ) jeszcze do niedawna wywoływał wśród purystów mrowienie w prawej ręce. Mam na myśli purystów od historii, geografii no i oczywiście uczonych teologów. Tuż po wojnie było jeszcze gorzej, bowiem Warmii w ogóle nie było na mapie, zastąpił ją twór pod nazwą Okręg Mazurski. Obecna nazwa Warmia i Mazury sugeruje, że mamy do czynienia z obszarem homogenicznym pod względem historii, kultury, geografii i wreszcie religii. A tak przecież nie było, bo Warmia i Mazury to do niedawna ( z perspektywy historii ) całkowicie odrębne byty.

Zobacz więcej →

O tym nie można zapomnieć! 78 lat temu NKWD rozpoczęło likwidację obozów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie

78 lat temu, 3 kwietnia 1940 r., NKWD rozpoczęło likwidację obozów dla polskich oficerów w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie. W ciągu sześciu tygodni rozstrzelano 14 587 jeńców. Zamordowano również ok. 7 300 Polaków przetrzymywanych w więzieniach na obszarze przedwojennych wschodnich województw RP. Zobacz więcej →