Boże Narodzenie w Towarzystwie Kultury Polskiej w Sumach

31 października 2021 roku przed Dniem Wszystkich Świętych członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach wspominali tych którzy odeszli…

W dniach 18-19 września 2021 roku we Lwowie “Śladami polskości”