Kontakty

Prezes TKP w Sumach          Anna Zdanowska            

e-mail: tkpsumy@gmail.com              

tel.: +380503070226