Boże Narodzenie w Towarzystwie Kultury Polskiej w Sumach

Nadzwyczajny Sejmik Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

18 grudnia  2021 roku razem z Pani Prezes Elżbietą Korowiecką Nadzwyczainy  Sejmik FOPnU w Kijowie

18 grudnia 2021 r. w Kijowie odbyły się obrady Nadzwyczajnego Sejmiku Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie. Mimo przedświątecznego okresu Bożonarodzeniowego, ze zgłoszonych 213 przybyło 211 delegatów z 17 obwodów Ukrainy, w których funkcjonują organizacje członkowskie FOPnU. Organizatorzy zadbali i zapewnili spełnienie wszystkich zasad i ograniczeń obowiązujących w związku z pandemią COVID-19. Obrady swą obecnością zaszczycił Jacek Gocłowski – Radca Konsul Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP w Kijowie. Zjazd dokonał przede wszystkim wyboru nowego prezesa FOPnU. Związane to było ze śmiercią prezes Emilii Chmielowej, która 29 lat pełniła tę funkcję.
Nowym prezesem FOPnU w wyborach tajnych została obrana Elżbieta Korowiecka, zdobywając 204 głosy. Osoba kompetentna, życzliwa. Pani 
Elżbieta Korowiecka jest od 20. lat związana z pracą organizacyjną Federacji.

Pani Elżbieta Korowiecka

Prezes Federacji Organizacji Polskich na Ukrainie

Zobacz więcej →

31 października 2021 roku przed Dniem Wszystkich Świętych członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach wspominali tych którzy odeszli…

31 października 2021 roku przed Dniem Wszystkich Świętych członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach wspominali tych którzy odeszli…

31 paódziernika 2021 członkowie  TKP w Sumach przed Pomnikiem żołnierzy WP zakończenie

  1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych.  Dzień ten ma przypominać o tym, że każdy wierny ma powołanie do świętości i że po śmierci może osiągnąć zbawienie. 1 listopada jest świętem radosnym, kiedy wspominamy i czcimy wszystkich świętych, czyli zbawionych, którzy przebywają z Bogiem w krainie wiecznego szczęścia. Uroczystość Wszystkich Świętych ma nam również przypominać o wspólnocie, jaka łączy nas ze świętymi.  Dzień ten zwraca naszą uwagę na łączność, jaką mamy z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba. Oni to są dla nas drogowskazami w naszej ziemskiej wędrówce. Wskazują nam pewną i prostą drogę do osiągnięcia zbawienia. Oni wstawiają się za nami u Boga, gdy modlimy się przez ich wstawiennictwo. Święci przebywający w niebie wstawiają się za Kościołem i jego wiernymi u Boga, “ofiarując Bogu Ojcu zasługi, które zdobyli na ziemi przez jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi- Jezusa Chrystusa”.  Nigdy nie jesteśmy sami, gdyż święci nieustannie nam towarzyszą swoim wstawiennictwem. Warto zwracać się do świętych z naszymi sprawami.

Zobacz więcej →

Szukamy polskich śladów we Lwowie

Cmentarz Orląt Lwowskich, w dniu 19 września br. wspólnie zapaliliśmy znicze na Mogile Pięciu Nieznanych z Persenkówki

Kiedy powstał projet „Szukamy polskich śladów we Lwowie”, nikt z nas nie przypuszczał, że będziemy mogli pojechać do tego sławnego miasta. Dzięki po- zyskanym z Konsulatu Generalnego RP w Charkowie środkom mogliśmy urze- czywistnić swoje marzenie. Postanowiliśmy, że oprócz powszechnie znanych polskich miejsc, odwiedzimy te, które są związane lub kojarzą się ze Stanisławem Lemem, bowiem mamy z okazji 100. rocznicy urodzin pisarza Rok Lema – także Lema lwowianina.

Zobacz więcej →

W dniach 18-19 września 2021 roku we Lwowie “Śladami polskości”