Plan pracy TKP w Sumach w okresie od 1 września do 31 grudnia 2016 roku

Plan pracy TKP  w Sumach w okresie …od 1 września do 31 grudnia 2016 roku

Jeden raz w ciągu tygodnia od godziny 18.0do 20.00  — pokaz filmów fabularnych

Co sobotę od  od godziny 13.0do 18.00  – lekcje języka polskiego

L.p. Tematyka zajęć Termin
1. Uroczyste otwarcie Centrum (Point).

Wystawa fotogfafii  – Historia Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach.
(od początku istnienia do teraz – prezentacja zdjęć z działalności Towarzystwa z krótkimi komentarzami,

otwarta lekcja języka polskiego,

podczas przerwy poczęstunek sernikem polskimm;

film dokumientalny o Polsce oraz tradycjach polskich)

25.09.2016
2. Malarstwo polskie w Muzeum obwodowym Sztuki w Sumach . Prelekcja Pani M. Kuczyńskiej.

(polskie nawiązania w obrazach ze zbiorów Muzeum Obwodowego…)na zakończenie film krótki o sztukie polskiej

23. 10. 2016
3. 11 Listopada – Dzień Niepodległości Polski.

(Krótka prezentacja faktów historycznych z wystąpieniami członków i filmami o tematyce patriotycznej)

13.11.2016
4 Henryk Sienkiewicz. Polski pisarz, Nobilista.

W 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci.

Dla jednych noblista i geniusz literatury, dla innych nudny, a nawet zupełnie nieznany pisarz! Kultura i mentalność szlachecka na barwnym tle wydarzeń historycznych – fragmenty Trylogii H. Sienkiewicza. Film J. Hofmana „Ogniem i mieczem”

(program artystyczny połączony z czytaniem fragmentów dzieł H. Sienkiewicza)

20.11.2016
5. Polskie Dziedzictwo kulturowe.  

Polska Zabawa Andrzejki.

(otwarta zabawa andrzejkowa dla chętnych – poznanie tradycyjnych gier, zabaw oraz wróżb)

30. 11. 2016.
6. Polskie tradycje bożonarodzeniowe. Od dnia

sw. Mikołaja do wigilii polskiej. Kolędy polskie.

Opłatkowe spotkanie. Prezenty własnoręcznie zrobione.

( omówienie tradycji świątecznych w polskich i ukraińskich domach, porównanie tradycji, potraw itp., wspólne śpiewanie kolęd)  

18. 12. 2016.

Rok 2016 ogłoszony przez Senat RP został rokiem: Rokiem sienkiwiczowskim

Henryk Sienkiewicz. W 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci


Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/tkpvh3si/data/www/polska.sumy.ua/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 53

Aleksiej Taszkinow