Prezentacja „Pamiętamy… Powstanie Warszawskie 1 sierpnia – 2 października 1944 roku” przez pani Julię Mopańko