14 września 2019 wydarzenie pod hasłem “Iskra Pamięci” na Placu Piłsudskiego w Warszawie, upamiętniajęce oficerów Wojska Polskiego zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Miednym w 1940 roku

14 września 2019 ustawienie zniczy zapalionych dla uhonorowania pamięci zamordowanych oficerów

W sobotę, 14 września na Placu Piłsudskiego w Warszawie  odbyło  się patriotyczne wydarzenie pod hasłem “Iskra Pamięci”.

„Iskra Pamięci” to patriotyczne wydarzenie, upamiętniające polskich obywateli, w tym oficerów, podoficerów oraz szeregowych Wojska Polskiego, których krew przelano w lasach katyńskich w 1940 r., a mianowicie w Katyniu, Charkowie i Miednom. Podczas zorganizowanego przez PGNiG i Fundację PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zapłoneło ponad 20 tysięcy zniczy.  Celem inicjatywy jest pokazanie, że spuścizna żołnierzy, którzy oddali swoje życie dla ojczyzny, przetrwała do dziś, że Polska, za którą cierpieli i oddali życie nadal o nich pamięta i pamiętać będzie.
Wydarzenie odbyło  się 14 września 2019 r. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie w godzinach 14.00-21.00.

W tym wydarzeniu wzięli udział nie tylko mieszkańcy Warszawy ale i gości z całej Polski. Zapalając ponad 20 tysięcy zniczy, tworzących kształt polskiego orła wojskowego według wzoru z 1919 r., Polacy  połączyli pokolenia i wspólnie oddali  hołd Ofiarom zbrodni Katyńskiej.  Zapalaniu zniczy towarzyszyły spotkania z kombatantami oraz rodzinami katyńskimi, odczytywanie archiwalnych listów żołnierzy wywiezionych do Katynia, a także dwa panele dyskusyjne na temat znaczenia Zbrodni Katyńskiej dla narodu polskiego oraz dla odbudowy dziedzictwa II RP w XXI wieku.  Razem ze swoim przyjacielem Anatolem Kiemskim zapaliliśmy zniczy dla uhonorowania pamięci oficerom zamordowanym w Katyniu i Charkowie, którym wcześniej jeszcze dnia 11 kwietnia 2010 roku  w 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach w ramach Programu „Katyń … ocalić od zapomnienia dla uhonorowania pamięci  uroczysto posadzili na podwórku kościoła  trzy Dęby Pamięci  dla  majora RYSZARDA BAZYLEWSKIEGO, dla kapitana FELIKSA HUMANICKIEGO, dla porucznika MIECZYSŁAWA CHMIELEWSKIEGO.

Stoiska Muzeum Katyńskie, Instytutu Pamięci Narodowej, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Muzeum Historii Polski, 6 Mazowieckiej Brygady Terytorialnej im. Rtm. Witolda Pileckiego.

Od 14:00 do 20:00 na pl. Piłsudskiego czynne były stoiska Muzeum Katyńskie, Instytutu Pamięci Narodowej, Fundacji PGNiG im. Ignacego Łukasiewicza, Muzeum Historii Polski, 6 Mazowieckiej Brygady Terytorialnej im. Rtm. Witolda Pileckiego. Pracownicy Muzeum Katyńskie oraz Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zaprezentowali zwiedzającym dokumenty dotyczące Zbrodni Katyńskiej ze swoich zbiorów. Goście mogli spróbować sił w grach planszowych. Pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej przygotowali kącik dla najmłodszych, a także upominki związane z 80 rocznicą wybuchu II wojny światowej oraz z 100 rocznicą odzyskania niepodległości.

Wydarzenie zakończyły wystąpienia gości honorowych oraz odegranie hymnu. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego oraz koncert zespołu Panny Wyklęte. Wydarzenie odbyło  się pod Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości.

BOHATEROWIE

którym  dnia 11 kwietnia 2010 roku  w 70 rocznicę Zbrodni Katyńskiej członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach w ramach Programu „Katyń … ocalić od zapomnienia dla uhonorowania pamięci  uroczysto posadzili na podwórku kościoła  trzy Dęby Pamięci

Bazylewski Ryszard Maria Krystian [1885-1940], rotmistrz..[1924], od 1931 w stanie. spoczynku. pośmiertnie odznaczony. Stopniem majora [2007]

Ur. 6 sierpnia 1885 w Kijowie, syn Ewarysta i Franciszki. Żołnierz Legionu Puławskiego. Czynny w  Polskiej Organizacji Wojskowej w Wojsku Polskim od 1919. Brał udział w szeregach 21 pułku piechoty w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920. Walczył między innymi na froncie litewsko-białoruskim. Mianowany podporucznikiem w 1921. Zweryfikowany w 1922 w stopniu porucznika. Służbowy stopień kawalerii ze starszeństwem od 1 czerwca 1919. Po wojnie służył w 20 pułku ułanów, skąd został przeniesiony w październiku 1923 do 5 Pułku Strzelców Konnych, gdzie pełnił różne funkcje. Awansowany w grudniu 1924 do stopnia rotmistrza ze starszeństwem od 15 sierpnia 1924. W 1925 ukończył w Centrum Wyszkolenia Kawalerii w Grudziądzu kurs dla młodszych oficerów kawalerii. W marcu 1930 przeniesiony z 5 Pułku Strzelców Konnych  do 27 Dywizji Piechoty  w Kowlu na stanowisko oficera taborowego. W 1931 przeniesiony w stan spoczynku z przydziałem do Oficerskiej Kadry Okręgowej nr II- grupa oficerów kawalerii w stanie spoczynku. Ewidencyjnie podlegał Powiatowej Komendzie Uzupełnień Kowel. W kampanii wrześniowej 1939 bierze udział na stanowisku oficera transportowego Wołyńskiej Brygady Kawalerii. Brał udział w walkach z Niemcami na szlaku bojowym Brygady. W nieznanych okolicznościach dostał się do niewoli sowieckiej. Więziony w obozie w Starobielsku. Zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD  w Charkowie w czerwcu 1940.Odznaczony: Krzyżem Walecznych

Roczniki oficerskie 1924,1928; Rocznik oficerów kawalerii 1930;Dz. Pers. Nr 66 z 16 X 1923; Dz. Pers. Nr 8 z 31 III 193o; Rocznik oficerski rezerw 1934; Charków. Księga Cmentarna. W-wa 2003.

 Podporucznik rezerwy Feliks HUMANICKI s. Jana i Anny z Mikulskich, ur. 18 maja 1896 w Kijowie. Absolwent szkoły handlowej (1913) i rocznych kursów handlowych w Kijowie. Żołnierz I Korpusu Pol. w Rosji. W 1920 służył w 1 dywizjonie samochodowym. Urzędnik Banku Handlowego w Warszawie. Odznaczony medalami pamiątkowymi. Żonaty z Janiną z Bieńkowskich, miał córki: Irenę, Danutę i Jolantę. Zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD  w Katyniu w kwietnu 1940. 

Podporucznik rezerwyChmielewski Mieczysław, s. Jana i Józefiny z Mikulskich, ur. 19 października 1899 w Żytomierzu. Członek Związku Strzeleckiego i organizator skautingu w Żytomierzu. Absolwent gimnazjum w Żytomierzu (1918) i Wyższej Szkoły Handlowej w Warszawie (1926). W Wojsku Polskim  od 1919 jako ochotnik. Uczestnik wojny 1919–1921. Od 1921 w rezerwie. W 1939 przydzielony do 9 podporucznik Legionu. Ekonomista, pracował w Kwaterze Głównej ZHP (Związek Harcerstwa Polskiego) . Odznaczony Krzyżem Niepodległości. Zamordowany przez funkcjonariuszy NKWD  w Charkowie w kwietniu 1940. 

 

Włodzimierz Kuczyński, dnia 14.09.2019r., Warszawa


Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/tkpvh3si/data/www/polska.sumy.ua/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 53