30 września 2018 roku w Bibliotece miejskiej im.Tarasa Szewczenki odbyło się Spotkanie TKP w Sumach „Zbrodnia Katyńska – ocalić od zapomnienia…„

W dniu 26 sierpnia 2018 roku w Sali sztuki w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki odbyło się spotkanie członków Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach  pod tytułem „Zbrodnia Katyńska – ocalić od zapomnienia…„   

Na początku spotkania odbyła się Prezentacja „Zbrodnia Katyńska. Historia kłamstwa katyńskiego.” przez pana Włodzimierza Kuczyńskiego. Zbrodnia katyńska – kwalifikowana jako zbrodnia komunistyczna, rozstrzelani wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów wojska i policji, na mocy decyzji najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zawartej w tajnej uchwale Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 roku. Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej” i zabijanych strzałami w tył głowy z broni krótkiej, dokonała radziecka policja polityczna NKWD.

     Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy (naukowcy, lekarze, inżynierowie, prawnicy, nauczyciele, urzędnicy państwowi, przedsiębiorcy, przedstawiciele wolnych zawodów), którzy po agresji ZSRR na Polskę, uzgodnionej przez ZSRR z III Rzeszą na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, zostali po 17 września 1939 roku w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy wojenni.

       Zamordowano także kilkutysięczną grupę funkcjonariuszy Policji PaństwowejKorpusu Ochrony Pogranicza(KOP), Straży Granicznej i Służby Więziennej.  Poza tym wśród ofiar było przeszło 7 tys. osób cywilnych, policjantów i oficerów bez statusu jeńca, osadzonych w więzieniach na terenie okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej Polskiej. Głównym powodem likwidacji polskich oficerów i czołowych przedstawicieli polskiej inteligencji było pozbawienie narodu polskiego elit, aby w niedalekiej przyszłości zastąpić je swoimi kadrami. Drugim powodem była chęć zemsty Stalina na oficerach, którzy przyczynili się do klęski Związku Radzieckiego w 1920 roku.                               NKWD rozstrzelano 14 587 osoby z obozów w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie oraz 7305 osób z więzień tzw. Zachodniej Ukrainy i Białorusi.. Z Kozielska 4 404 osób przewieziono do Katynia i zamordowano strzałami w tył głowy. 3 896 jeńców ze Starobielska zabito w pomieszczeniach NKWD w Charkowie, a ich ciała pogrzebano na przedmieściach miasta w Piatichatkach. 6 287 osób z Ostaszkowa rozstrzelano w gmachu NKWD w Kalininie, obecnie Twer, a pochowano w miejscowości Miednoje.

Na Polskim Cmentarzu Wojennym w Kijowie-Bykowni (utworzonym w latach 2011–2012) w zbiorowych mogiłach spoczywają szczątki 3435 polskich obywateli z Ukraińskiej Listy Katyńskiej, zamordowanych w 1940 roku przez funkcjonariuszy NKWD. Jest czwartym cmentarzem katyńskim, po otwartych w roku 2000 cmentarzach w Lesie Katyńskim, Miednoje i Charkowie.

Dr Witold Wasilewski z IPN, oceniając charakter zbrodni katyńskiej, napisał: “Skala represji i zbiorowy profil ofiar, motywy podjęcia decyzji i sposób jej przeprowadzenia – kwalifikują ją do uznania za zbrodnię ludobójstwa. W przypadku ofiar zbrodni katyńskiej o ich zagładzie zadecydowało kryterium polskości – fakt, że jeńcy Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa byli Polakami.” Zbrodnia katyńska doprowadziła bezpośrednio do usunięcia polskiej inteligencji, która mogłaby przeciwstawić się tworzonemu w Polsce systemowi komunistycznemu

  Podczas drugiej części spotkania odbyła się prezentacja „Zbrodnia Katyńska. Polski Cmentarz Wojenny  w Charkowie (Piatichatki).”  przez pani Helenę Zołotawiną.

Prezes TKP w Sumach

Włodzimierz Kuczyński


Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/tkpvh3si/data/www/polska.sumy.ua/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 53