210 lat temu urodził się Fryderyk Chopin

IMG_1496

„ Fryderyk Chopin… Pianista, kompozytor, romantyk. Syn Polki i spolonizowanego Francuza. Pozostawił po sobie muzykę przekraczającą wszelkie granice piękna – jego nokturny, polonezy, walce, etiudy, mazurki, preludia czy dwa koncerty forte-pianowe uczyniły go jednym z najwybitniejszych pianistów i kompozytorów w historii. Inspirował się polską muzyką ludową, a naszą narodową duszę słychać w całej niemal jego twórczości, która stanowi jednak część światowej kultury, tak jak muzyka Bacha, Beethovena czy Mozarta.”

Z okazji 210. rocznicy urodzin tego genialnego Polaka z inicjatywy p. Heleny Siedikowej koncermistrza Instytutu Kultury i Sztuki Sumskiego Uniwersytetu Peda- gogicznego im. A.S. Makarenki i członkini Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach 29 lutego ( w sobotę) o godz. 13:00 w sali Rejonowej Biblioteki Naukowej odbył się kameralny koncert. Przed nim publiczność mogła zapoznać się z wystawką książek i różnych publikacji o Chopinie, przygotowaną przez pracowników biblio- teki.  Licznie zgromadzonych słuchaczy przywitała prezes stowarzyszenia p. Anna Zdanowska, a nauczycielka języka polskiego p. Jolanta Domek- Tobolska w kilku słowach odniosła się do słów C.K. Norwida o Chopinie „ Rodem warszawianin, sercem Polak, a talentem świata obywatel”, po czym popłynęła muzyka. Na początek wysłuchano gry dwojga młodych uczniów Specjalistycznej Szkoły Sztuk Pięknych Nr 29  w Sumach – Władysława Bożoka i Darii Kljujewej. Po czym wystąpiła p. Helena Siedikowa, która wykonała trzy preludia, jeden nokturn i dwa walce, a dwie pieśni „ Precz z moich oczu „ i „Czary” zaśpiewał p.Czżan Ljanhun aspirant ww. instytutu. Podczas koncertu słuchacze mieli okazję obserwować na ekranie telewizora obrazy Jerzego Dudy – Gracza, współczesnego malarza polskiego, który malował muzykę Chopina.

Na zakończenie p. prezes Anna Zdanowska wręczyła wszystkim wykonawcom drobne upominki i podziękowała za pomoc w organizacji wydarzenia szefowej  bibliotecznego działu sztuki p. Annie Makarenko.

Jednak najważniejszym bohaterem tego spotkania była muzyka Chopina, która jak zawsze budziła wiele wzruszeń i uczuć. Za te estetyczne doznania dziękujemy wszystkim wykonawcom i organizatorom koncertu.


Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/tkpvh3si/data/www/polska.sumy.ua/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 53