31 października 2021 roku przed Dniem Wszystkich Świętych członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach wspominali tych którzy odeszli…

31 paódziernika 2021 członkowie TKP w Sumach przed Pomnikiem żołnierzy WP zakończenie

  1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich Świętych.  Dzień ten ma przypominać o tym, że każdy wierny ma powołanie do świętości i że po śmierci może osiągnąć zbawienie. 1 listopada jest świętem radosnym, kiedy wspominamy i czcimy wszystkich świętych, czyli zbawionych, którzy przebywają z Bogiem w krainie wiecznego szczęścia. Uroczystość Wszystkich Świętych ma nam również przypominać o wspólnocie, jaka łączy nas ze świętymi.  Dzień ten zwraca naszą uwagę na łączność, jaką mamy z tymi, którzy już cieszą się chwałą nieba. Oni to są dla nas drogowskazami w naszej ziemskiej wędrówce. Wskazują nam pewną i prostą drogę do osiągnięcia zbawienia. Oni wstawiają się za nami u Boga, gdy modlimy się przez ich wstawiennictwo. Święci przebywający w niebie wstawiają się za Kościołem i jego wiernymi u Boga, “ofiarując Bogu Ojcu zasługi, które zdobyli na ziemi przez jedynego Pośrednika między Bogiem a ludźmi- Jezusa Chrystusa”.  Nigdy nie jesteśmy sami, gdyż święci nieustannie nam towarzyszą swoim wstawiennictwem. Warto zwracać się do świętych z naszymi sprawami.

    W uroczystość Wszystkich Świętych tradycyjnie odwiedzamy cmentarze, na których pochowani są nasi krewni i przyjaciele.  Robimy to, ponieważ ufamy, że nasi bliscy, których Kościół oficjalnie nie ogłosił świętymi, przez swoje życie, swój trud, a może także przez oczyszczenie, którego doświadczyli po drugiej stronie, cieszą się chwałą nieba. Odwiedzanie cmentarzy w te dni  ma także inny, bardziej przyziemny powód. Wspominamy swoich bliskich, ich zalety, miłość, przyjaźń. Mamy wyrzuty sumienia, że mało ich kochały. Znicze, które stawiamy tego dnia na nagrobkach, symbolizują nadzieję i naszą pamięć o osobach, które odeszły. Oprócz zniczy przynosimy również kwiaty, które są symbolem bezinteresownej miłości.  Wyrazem naszej miłości do zmarłych powinna być modlitwa w ich intencji oraz przebaczenie tym osobom zmarłym, z którymi mieliśmy trudne relacje…   

    31 października 2021 roku, przed  Dnem  Wszystkich Świętych członkowie Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach  razem z księdzem Andrzejem Palczykiem proboszczem parafii rzymsko-katolickiej zwiastowania NMP w Sumach  odwiedzili główny miejski cmentarz w Sumach, aby wspomnieć  tych, którzy odeszli,  wspólnie pomodlić się, złożyć kwiaty  na grobach najbliższych i zapalić symboliczne  znicze.   

   Pomnik żołnierzy Wojska Polskiego. W tej kwaterze są pochowani 43  żołnierzy ludowego Wojska Polskiego, którzy zmarli w polskim szpitalu wojskowym w 1944 roku. 

  O godzinie 14-30, w niedziele 31 października 2021 roku członkowie TKP w Sumach   zgromadzili się przed Pomnikiem żołnierzy ludowego Wojska Polskiego na miejskim cmentarzu. Ksiądz proboszcz Andrzej Palczyk wygłosił modlitwę za wszystkich zmarłychodczytaliśmy listę (stopień wojskowy, imiona i nazwiska) wszystkich 43 żołnierzy ludowego Wojska Polskiego, którzy  pochowane w Sumach w roku 1944.  Po zakończeniu wspólnej modlitwy,  złożyliśmy  kwiaty i zapaliliśmy  symboliczne kilkanaście znicze przed Pomnikiem żołnierzy Wojska Polskiego, którym w ten dzień wspólnie oddaliśmy hołd.

Nasze Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach powstało 18 maja 1999 roku.

       Wspomnimy   wszystkich członków  naszego Towarzystwa którzy w ciągu 20 lat już odeszli: Edmund Kuczyński, Władysław  Żmurkow, Olga Żmurkowa, Stanisław Zdanowski, Natalia Ostrowska, Inna Żyrnowa. Pamiętamy… Oni  żyją w naszych sercach.  Pamięć nasza jest święta, jak ich życie. A światłość wiekuista niechaj im święci!

       Na tablicy nagrobnej księdza-poety Jana Twardowskiego, który został pochowany w katakumbach Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie w Warszawie, umieszczono jeden z jego znanych paradoksalnych aforyzmów: “Można odejść na zawsze, by stale być blisko”.

 Zobaczcie na zdjęciach, jak wyglądały nasze  małe uroczystości w dniu 31 października w  roku 2021 roku na cmentarzu w Sumach.

Włodzimierz Kuczyński, dnia 1.11. 2021 r., Sumy

 

Lista żołnierzy WP pochowanych w Sumach w roku 1944
 1. Błoński Józef
 2. Bodzyński Angelobek
 3. Brazan Ludwik
 4. Czech Franciszek
 5. Czerniak Bazyli
 6. Dec Jan
 7. Drozd Bronisław
 8. Gradkowski Zdisław
 9. Groch Piotr
 10. Grzembowski Wincenty
 11. Gulewicz Albin
 12. Horoszkiewicz Feliks
 13. Karliński Jan
 14. Kołodziejczyk Władyslaw
 15. Koziński Antoni
 16. Krzesiński Zygmunt
 17. Kuriata Adolf
 18. A. Syn Michała
 19. Marchewka Michał
 20. Maruda Piotr
 21. Miller Marian
 22. Mrozowski stanisław
 23. Musiał Wincenty
 24. Olechnowicz Julian
 25. Olszewska Maria
 26. Rybak Józef
 27. Rzewuski Dionizy
 28. Sienica Włodzimierz
 29. Stefaniszyn Antoni
 30. Strag Józef
 31. Sulikowski Leonard
 32. Szczerbiński Walerian
 33. Szczygiel Piotr
 34. Szelaków Józef
 35. Szlomowicz Mejer
 36. Szyszczków Józef
 37. Śliwicki  Wieńczysław
 38. Tarnowski Adolf
 39. Tyszecki Józef
 40. Uszal Leonard
 41. Wiszniewski 
 42. Wroczyński Franciszek
 43. Zalewski Stanisławski

Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/tkpvh3si/data/www/polska.sumy.ua/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 53