5 Maja 2019 roku. Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 20. rocznicy założenia Towarzystwa Kultury Polskiej, w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki w Sumach .

5 maja 2019 wszyscy uczestniki kocertu razem z Konsulem Janem Zdanowskim w Bibliotece

W tym roku podobnie jak w latach poprzednich  w naszym Towarzystwie Kultury Polskiej w Sumach  obchodzimy w dniu 5 maja br. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święto Flagi Polski, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają dla nas słowa: Polska, Ojczyzna i Patriotyzm. Święto upamiętnia rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą – po amerykańskiej – na świecie. Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach zorganizowało w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki w Sumach w dniu 5 maja 2019 roku uroczystości z okazji 228 rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą, obchodzonego 2 maja. TKP w Sumach zorganizowało wieloetapowe uroczystości ku czci jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczpospolitej Polskiej. Główny etap obchodów odbył się w Sumach w Sali sztuki w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki. Świętowanie tego wyjątkowego dnia stało tradycją. Jak co roku nie mogło zabraknąć wysoko postawionych gości. Swoją obecnością zaszczycili: Konsul Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie – Pan Jan Zdanowski oraz  przedstawiciele organizacji spolecznych i dziennikarze. Prowadzącymi  koncertu w kawiarni „Sumka” były Liza Dowżuk i Olga Kozakowa. By uczynić  tę  uroczystość częścią patriotycznych obchodów Święta Narodowego 3 Maja, impreza rozpoczęła się od zaśpiewania naszego Hymnu Narodowego  – „Mazurka Dąbrowskiego” oraz Hymnu Ukrainu.

Podczas uroczystego otwarcia koncertu odbyło się uroczyste otwarcie wystawy fotografii „Spotkanie z Polską” z okazji 20 rocznicy założenia TKP w Sumach oraz 100 rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Na  wystawie fotograficznej było prezentowano przez członków TKP w Sumach 30 fotografii najpiękniejszych miejsc Polski. W wystawie fotograficznej „Spotkanie z Polską” brali udział 13 członków TKP w Sumach oraz Konsul Generalny RP w Charkowie Janusz Jabłoński i Konsul Jan Zdanowski. Pan Konsul Jan Zdanowski w imieniu Konsula Generalnego Janusza Jabłońskiego powiedział: „Poprzez propogowanie wiedzy o Polsce, ta wystatawa fotografii „Spotkanie z Polską” przybliża nasz kraj Ukraińcom, a przede wszystkim mieszkańcom miasta Sumy. Takie działania sprawiają, że wiedza o Polsce staje się bliska, przełamuje wszelkie bariery i przyczynia się do umacniania przyjacielskich stosunków dwóch bliskich sobie narodów”.

Po wystąpieniu prezesa TKP w Sumach Anny Zdanowskiej i Konsula Jana Zdanowskiego rozpoczęła się pełna patriotyzmu i wzruszeń część artystyczna, przygotowana przez członków towarzystwa, przede wszystkim tych najmłodszych. Podczas koncertu deklamowano wiersze przez samych najmłodszych uczestników koncertu. Wiersze „Rękawiczka” Adama Mickiewicza i „Daremne żale” Adama Asnyka, deklamowała Liza Dowżuk. Wysłuchaliśmy również wiersza „Z głębi dziejów, z krain mrocznych” Jana Pietrzaka w interpretacji Pani Tamary Piekur. Gości usłyszeli świetne wykonanie na fortepiano utworu „Nokturn mi-minor” F. Chopina przez Allę Ponomariową, akompaniowała na skrzypcach – Katarzyna Ananczenko.

Goście zostali zaproszoni do wysłuchania muzyki do piosenki „List do Warszawy” w interpretacji nauczycielki muzyki Ałły Ponomariowej (fortepiano), na skrzypcach – Katarzyna Ananczenko, Anastazja Kulik, Anastazja Ananczenko (gitara). Został zaproszony dla odśpiewanie piosenek Ojczyzna” oraz „Droga, którą idę” nasz Zespół wokalny „Dla Czego Nie” w składzie Anna Zdanowska, Helena Zołotawina, Antonina Mandziuk, Helena Siedikowa (klawiszy). Pani Walentyna Rusanowska  świetnie wykonywała  piosenkę narodową „Jażębina Czerwona”. Podczas koncertu usłyszeliśmy fragment utworu „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza w interpretacji pana Aleksandra Kobiakowa. Jeden z ostatnich dwóch utworów muzycznych, który wysłuchaliśmy w dniu 5 maja 2019 roku to były piosenka narodowa „ Gurski strumień ”, która została wykonana przez nasz zespół wokalny „Dla Czego Nie”, razem z naszymi muzykami Ałłą Ponomariową (fortepiano), na skrzypcach – Katarzyna Ananczenko, Anastazja Kulik, Anastazja Ananczenko (gitara) oraz wspólnie z całą Polonią.

W ramach koncertu po raz trzeci w Sumach na Ukrainie, w miejskiej bibliotece im. Tarasa Szewczenki w Sumach odbyła się eliminacja konkursu “Kocham Cię Polsko!!!”. Prowadzili konkurs Polina Riman i Aleksy Samochwałow. W trybie różnych rund uczestnicy wzięli udział, żeby sprawdzić, jak się orientują w historii, geografii oraz kulturze Polski. Z reguł wynikało, że udział mógł wziąć każdy obecny.

Pierwsza runda nazywała się “Historia Polski”. W tej rundzie musiało się odpowiadać na pytania w stosunku historii polski, m. in.: “Kiedy została uchwalona konstytucja?” albo „Kto był pierwszym królem elekcyjnym” były pytania zarówno bardziej trudne oraz podchwytliwe – „Ile razy był żonaty Władysław Jagiełło”, oczywiście pięć punktów dostał gracz, który powiedział „czterokrotnie”.

Kolejna runda konkursu „Kocham Cię Polsko!” była runda druga oraz nazywała się „Geografia Polski”. Ten uczestnik który znał poprawną odpowiedź powinien był podnieść rękę i za każdą poprawną odpowiedź dostawał pięć punktów. Ta runda potrzebowała dobrej wiedzy geograficznej. Warto dodać, że w tej rundzie syn Pana Konsula Jana Zdanowskiego, Piotrek pokazał swoją mocną wiedzę tematu, oczywiście – zarobił dobrą ilość punktów.

Łatwym był trzeci konkurs pacjonatom dzieł artystycznych i twórczych – runda „Kultura Polski”. Polegał konkurs na odgadnięciu pytań o wybitnych muzyków, pisarzy. Dobry dróbek pytań odpowiedzieli, a więć dostali puntów członkowie zespołu muzycznego „Dla Czego Nie”.

W kolejnym czwartym konkursie „Łamance językowe – świetna zabawa nie tylko dla dzieci” uczestnicy musieli trochę poruszyć się. Konkurs polegał na przekazywanie po sali symboliczneko polskiego kwiatu maka pod granie muzyki. W tej chwili, gdy muzyka się powstrzymała, a kwiat zoswawał w rękach kogoś z obecnych. Musiało się zerwać płatek, gdzie pod spodem był napisany łamaniec, mając trzy próby należało przyczytać coś na kształt „Warszawa w żwawej wrzawie w warze wrze o Warszawie” albo „Czy Tata czyta cytaty z Tacyta”.

Po obliczeniu punktów zostali ogłoszeni, również nagrodzeni przez Pana Konsula zwycięcy konkursu: I miejsce – Piotr Zdanowski, II – Ałła Dołgopołowa, III – Tamara Piekur.

Fakt, że Polacy bardzo lubią śpiewać piosenek. Dlatego tradycyjnie w końcu wspólnie ze wszyskimi obecnymi, oczywiście z udziałem rodziny Pana Konsula, zaszpiewano słynną piosenkę „Wszyscy Polacy to jedna rodzina”. Warto zaznaczyć, iż wszyscy uczestnicy przeżyli zachwycające emocje w konkursach, który potrafił zwiększyć dobrym humorem i rodzinnym ciepłem wspaniały koncert, poświęcony Swiętu Konstytucji Trzeciego Maja.

Po zakończeniu oficjalnej części ceremonii na gości czekał poczęstunek, jak zawsze „sernik polski” w kawiarni literackiej „Sumka” przy ulicy Sobornej 32.

Pod koniec dnia uroczystego Konsul Jan Zdanowskii razem  z przedstawicielami Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach wspólnie złożyli kwiaty pod Pomnikiem żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zostali pochowani na cmentarzu w Sumach w roku 1944 podczas II Wojny Światowej.

W imieniu Towarzystwa Kultury Polskiej dziękujemy z całego serca wszystkim organizatorom i  uczestnikom tegorocznych uroczystości. W sposób szczególny pragniemy wyróżnić prowadzących koncert Lizę Dowżuk i Olgę Kozakową, naszą  najmłodszą uczestniczkę koncertu Janę Swierdlikową oraz wspaniałych muzyków Anastazję Ananczenko , Katarzynę Ananczenko,  Anastazję Kulik, Panią Antoninę Mandziuk, Panią Helenę Siedikową, Panią Annę Zdanowską, Panią Helenę Zołotawiną, Panią Ałłę Ponomariową, Paną Tamarę Piekur, Paną Walentynę Rusanowską, Pana Aleksandra Kobiakowa. Chcielibyśmy również bardzo podziękować Polinie Riman i Aleksemu Samochwałowu za  prowadzenie już trzeciego konkursu “Kocham Cię Polsko!” w Sumach. Jesteśmy wdzięczni  również:  Aleksandrowi Jeriemienku, Anastazji Jeriemienko, Aleksemu Taszkinowu, Tatjanie Taszkinowej i  Michałowi Garasiukowi, Włodzimierzowi Kuczyńskiemu za zaangażowanie w organizację wystawy fotograficznej „Spotkanie z Polską”. Wyrażamy wdzięczność również Anastazji Jeriemienko, która zaprojektowała piękne zaproszenia w dumnych biało-czerwonych barwach. Jesteśmy dumni z postawy Polaków w Sumach, którzy po raz dwudziesty świętują Dzień Konstytucji 3 Maja. W imieniu Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach składamy wielkie podzieńkowanie z całego serca wszystkim uczestnikom naszego koncertu oraz  wystawy fotoraficznej pt. „Spotkanie z Polską” w Bibliotece miejskiej oraz wszystkim członkom TKP w Sumach za wspólne, wspaniałe i fantastyczne świętowanie 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 20 rocznicy założenia TKP w Sumach. Wiwat Maj, 3 Maj!

W imieniu Towarzystwa Kultury Polskiej w sposób szczególny pragniemy serdecznie podziękować Konsulowi Generalnemu RP w Charkowie Januszowi Jabłońskiemu za dofinansowanie wystawy fotografij „Spotkanie z Polską” z okazji 20. rocznicy założenia TKP w Sumach. Również bardzo chcemy podziękować Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie za dofinansowanie naszego uroczystego koncertu z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 20 rocznicy założenia TKP w Sumach  w dniu 5 maja br. w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki.

Włodzimierz Kuczyński oraz Aleksy Samochwałow.


Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/tkpvh3si/data/www/polska.sumy.ua/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 53