A TO POLSKI WŁAŚNIE – POBIERZ PODRECZNIK

Szanowni Państwo!

 

Zachęcamy wszystkich miłośników Języka Polskiego do pobrania naj nowoczesnego podręcznika języka polskiego “A to polski właśnie” (część 1 i część 2) napisanego przez zespół złożonego z pracowników  Pracowni Glottodydaktyki Kulturowej przy Centrum Języka Polskiego i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców “Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego.

Inicjatorem wydania  jest Fundacja “Pomoc Polakom  na Wschodzie” która pragnie wyposażyć młodzież ze Wschodu w opracowanie umożliwiające szybkie i efektywne uczenie się polskiego jako odziedziczonego języka przodków, a także jako języka obcego. Od pierwszych  lekcji zostały wprowadzone konstrukcje gramatyczne i leksykę właściwe dla poziomu A2 i B1. Ponadto w opracowaniu są cztery lekcje powtórzeniowe umożliwiające dodatkowe sprawdzenie i utrwalenie wiedzy oraz umiejscowiony na końcu opracowania klucz dla zaproponowanych ćwiczeń i zadań.

A to Polski właśnie – POBIERZ PODRECZNIK

Włodzimierz Kuczyński

Prezes TKP w Sumach     

 

Projekt jest współfinansowany ze środków finansowych otrzymanych z Kancelarii Senatu RP w ramach opieki nad Polonią i Polakami za Granicą w latach 2016 – 2018.

 

 


Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/tkpvh3si/data/www/polska.sumy.ua/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 53