W dniu 3 października 2018 roku odbył się wspólny Konsula Generalnego RP w Charkowie Janusza Jabłońskiego i Konsula Jana Zdanowskiego razem z Polonią,członkami TKP w Sumach Objazd Miejsc Pamięci Narodowej a mianowicie Cmentarzu w Sumach, gdzie znajduje się Pomnik żołnierzom WP oraz Klasztora Safronijewskiego (niedaleko od Putywla) gdzie znajduje się Obelisk Pamięci jeńców z obozu „putywlskiego” – oficerom i żołnierzom WP, którzy znajdowali się tam w latach 1939-1940.

3 października  2018 roku – miasto Sumy, miasto Putywl, wioska Nowa Słoboda, Klasztor Safronijewski.

Odbył się wspólny Konsula Generalnego RP w Charkowie Janusza Jabłońskiego  i Konsula Jana Zdanowskiego razem z Polonią, członkami TKP w Sumach Objazd Miejsc Pamięci Narodowej a mianowicie Cmentarzu w Sumach, gdzie znajduje się Pomnik żołnierzom WP oraz Klasztora Safronijewskiego (niedaleko od Putywla) gdzie znajduje się Obelisk Pamięci jeńców z obozu „putywlskiego” – oficerom i żołnierzom WP,  którzy znajdowali się tam w latach 1939-1940.

Zobacz więcej →

8 września 2018 roku miasto Sumy. Narodowe Czytanie powieści Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie” w Towarzystwie Kultury Polskiej w Sumach.

W dniu 8 września br.  z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP oraz pod Honorowym Patronatem Pary Prezydenckiej,  w Polsce oraz za granicami kraju a  odbyło się  Narodowe Czytanie „PrzedwiośniaStefana Żeromskiego. Zainaugurowana przez Parę Prezydencką Narodowe Czytania odbywa się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, stąd wyjątkowa formuła akcji. Jest to już siódma edycja przedsięwzięcia, które ma na celu upowszechnianie znajomości arcydzieł literatury polskiej w świecie. W poprzednich latach czytane były nst. książki: „Pan Tadeusz” A.Mickiewicza, dzieła A.Fredry, „Trylogia” H.Sienkiewicza, „Lalka” B.Prusa, „Quo Vadis” H.Sienkiewicza oraz „Wesele” S.Wyspiańskiego. Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach, zgłosiło uczestnictwo oraz  zgodnie z Formularzem  zgłoszeniowym organizowało w dniu  8 września br.  Narodowe Czytanie powieści  Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie” przez swoich członków .

Zobacz więcej →

Ogłoszenie

Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach serdecznie zaprasza na spotkanie
w dniu 26 sierpnia 2018 roku członków Towarzystwa do biblioteki miejskiej im. Tarasa Szewczenki

Spotkanie z okazji „ 98 Rocznicy Bitwy Warszawskiej 15 sierpnia 1920 roku
oraz 74 Rocznicy Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku „.

Początek spotkania o godzinie 15-00.

TKP w Sumach

Obchody 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Sumach oraz 19 rocznicy założenia Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach .

Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach zorganizowało w dniu 4 maja 2018 roku uroczystości z okazji  227 rocznicy Święta Konstytucji 3 Maja oraz Dnia Polonii i Polaków za Granicą, obchodzonego 2 maja. TKP w Sumach zorganizowało rozmaite uroczystości jednego z najważniejszych wydarzeń w historii Rzeczpospolitej Polskiej w 100 rocznice odzyskania przez Polskę Niepodległości. Konsulat Generalny RP w Charkowie na tych uroczystościach reprezentował Konsul Jan Zdanowski. Przed  początkiemuroczystości Konsul Jan Zdanowski,   proboszcz parafii zwiastowania NMP ks. Andrzej Palczyk, ks. diakon Tomasz Zawadzki  wspólnie z przedstawicielami naszej organziacji polonijnej złożyli kwiaty pod Pomnikiem żołnierzom Wojska Polskiego, którzy zostali  pochowani na cmentarzu w Sumach w roku 1944.

Zobacz więcej →

18 lutego 2018 roku w sali Biblioteki miejskiej im. Tarasa Szewczenki odbyło się uroczyste spotkanie członków Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach z okazji „Dnia poezji Zbigniewa Herberta” w 20 rocznicę śmierci poety.

 

Rok 2018 został ogłoszony przez Sejm RP rokiem Zbigniewa Herberta. Zbigniew Herbert  był jednym z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX w. „W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę”.

Zobacz więcej →

Spotkanie z okazji „Dnia poezji Zbigniewa Herberta”

Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach 

Serdecznie zaprasza do  biblioteki miejskiej im. Tarasa Szewczenki w dniu 18 lutego 2018 roku początek o godzinie 15-00

Na spotkanie z okazji  „Dnia poezji Zbigniewa Herberta”  w 20 rocznice śmierci poeta. 

Zbigniew Herbert  był jednym z najwybitniejszych poetów polskich i europejskich XX w. „W swojej poezji wyrażał umiłowanie wolności, wiarę w godność jednostki i jej moralną siłę”.