Wizyta Konsula Generalnego RP w Charkowie Janusza Jabłońskiego do miasta Sumy w związku z zaproszeniem Mera Miasta Sumy Aleksandra Łysenko oraz Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach. Oraz Narodowe Czytanie nowely Katarynka – Bolesława Prusa.

IMG_9263

W sobotę, 7 września obchodziliśmy uroczyście w Sumach Święto Miasta. Dopisała piękna pogoda, dopisali także goście.  Nasz gród z tej okazji odwiedził Konsul Generalny RP w Charkowie p. Janusz Jabłoński wraz z inspektorem policji p. dr Robertem Żółkiewskim. Zobacz więcej →

5 Maja 2019 roku. Obchody 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz 20. rocznicy założenia Towarzystwa Kultury Polskiej, w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki w Sumach .

5 maja 2019 wszyscy uczestniki kocertu razem z Konsulem Janem Zdanowskim w Bibliotece

W tym roku podobnie jak w latach poprzednich  w naszym Towarzystwie Kultury Polskiej w Sumach  obchodzimy w dniu 5 maja br. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja i Święto Flagi Polski, dlatego też jest wspaniałą możliwością, by uzmysłowić wszystkim, jak ważną rolę i znaczenie mają dla nas słowa: Polska, Ojczyzna i Patriotyzm. Święto upamiętnia rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Zobacz więcej →

31 marca 2019 roku z okazji 450 rocznicy Unii Lubelskiej w Sumach w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki odbyło się uroczyste Spotkanie Towarzystwa Kultury Polskiej.

31 marca 2019 Uroczyste Spotkanie TKP w Sumach z okazji 450 rocznicy Unii Lubelskiej w bibliotece miejskiej

          31 marca 2019 roku z okazji 450 rocznicy Unii Lubelskiej w Sumach w Sali Sztuki w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki odbyło się uroczyste spotkanie członków TKP w Sumach. Na początku spotkania  Włodzimierz Kuczyński, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach  przywitał członków Towarzystwa oraz przypomniał wszystkim zebranym, że „W uznaniu historycznego znaczenia Unii Lubelskiej w nowożytnych dziejach Europy, polski Sejm oraz Senat podjęły uchwały ustanawiające rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia”.

Zobacz więcej →

Rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia

W uznaniu historycznego znaczenia unii lubelskiej w nowożytnych dziejach Europy, polski Sejm oraz Senat podjęły uchwały ustanawiające rok 2019 Rokiem Unii Lubelskiej w 450-lecie jej zawarcia.

W dniu 1 lipca 1569 r. w Lublinie została zawarta unia polsko-litewska, która do historii przeszła jako unia lubelska. Porozumienie zostało ratyfikowane przez króla Zygmunta Augusta w dniu 4 lipca 1569 r. Wejście w życie umowy oznaczało, że dotąd połączone unią personalną Polska i Litwa, zaczęły wiązać więzy unii realnej. Odrębne były jedynie urzędy centralne, skarb oraz wojsko. Natomiast monarcha, sejm i polityka zagraniczna była wspólna. Zgodnie z postanowieniami traktatu do Korony przyłączono województwa: bracławskie, kijowskie, podlaskie i wołyńskie. Odtąd oba kraje zaczęto nazywać Rzeczpospolitą Obojga Narodów. Ostateczne połączenie obu państw w jedno nastąpiło na mocy Konstytucji 3 maja.

Jak podkreślili senatorowie: „Unia lubelska stanowi wspaniałe świadectwo mądrości i dalekowzroczności ówczesnych elit tworzących wspólnie potężne państwo federacyjne.Powstało mocarstwo o wielonarodowej, wieloetnicznej, wielokulturowej i wieloreligijnej strukturze społecznej, które – na tle realiów ówczesnej Europy – cechowała tolerancja i pokojowe współistnienie”.

Natomiast posłowie przywołali słowa prof. Feliksa Konecznego: „Unia lubelska jest jednym z najjaśniejszych promieni w dziejach polskich, bo stwierdzała na nowo, że nie najazdami, nie zaborami, ale wzajemną przyjaźnią rozszerzało się i potężniało państwo polskie, łącząc równych z równymi, wolnych z wolnymi”.

Obchodom Roku Unii Lubelskiej towarzyszyć będzie bogaty progam imprez i przedsięwzięć kulturalno-historycznych.

24 lutego 2019 roku w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki odbyło się uroczyste Spotkanie członków Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach z okazji 100 rocznicy od urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku.

24 lutego 2019 członkowie TKP w Sumach w bibliotece miejskiej podczas obchodów 100 rocznicy od urodzin pisarza Gustawa Herlinga Grudzińskiego

24 lutego 2019 roku w Sumach w Sali Sztuki w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki odbyło się uroczyste spotkanie członków TKP w Sumach z okazji 100 rocznicy od urodzin Gustawa Herlinga-Grudzińskiego jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku. Na początku spotkania Włodzimierz Kuczyński, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach przywitał członków Towarzystwa oraz przypomniał wszystkim zebranym, że w roku 2018 podczas 67. posiedzenia posłowie na Sejm RP zdecydowali o ustanowieniu patronem 2019 roku Gustawa Herlinga-Grudzińskiego.
Zobacz więcej →

O stanie zdrowia Mikołaja Filippenko

Szanowni Państwo, pani Natalia Filippenko wraz z synem Mikołajem są bardzo wdzięczni wszystkim rodakom z Sum, z Połtawy oraz Charkowa, również z Polski, z  Zielonej Góry (Fundacja im.ks. dr Mosinga), z Łodzi, Tuszyna, z Warszawy, z Wrocławia, ze Szczecina i innych miast Polski za każde udzielone wsparcie, za wpłaty na jej konto  oraz serdecznie dziękują wszystkim  za pomoc materialną, przekazaną na rzecz Mikołaja.

Przekazujemy Informacje od mamy Natalii Filippenko o stanie zdrowia Mikołaja,

na dzień 17 lutego br. – Mikołaj znajduje się w reanimacji i będzie tam do czasu operacji; stan stabilny.
W najbliższych dniach ma być wyznaczony termin operacji.

Mikołaj Filippenko potrzebuje pomocy!!!

Mikołaj Filippenko urodził się 22.09.1996 roku. Mikołaj jest studentem 5 roku Kijowskiego Uniwersytetu KPI  im. I. Sikorskiego oraz członkiem naszego Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach. Mikołaj jest synem Natalii Filippenko, naszej wspaniałej  kierowniczki zespołu wokalnego „Dlaczego nie?”.  W dniu 31.01.2019 r. Mikołaj uległ ł wypadkowi,  kalecząc 5 i 6 kręgi szyi  kręgosłupa. Skutkiem tego został w dniu 1 lutego br. przewieziony  przez pogotowie z miasta Sumy do Charkowa , obecnie znajduje się w reanimacji, w szpitalu w Charkowskim Instytucie Patologii kręgosłupa i stawów im. Sitenko. Brak funkcji zginana szyi powoduje inwalidztwo i duże trudności w zwykłych czynnościach w życiu codziennym. Teraz Mikołaj Filippenko czeka na operację w Charkowskim Instytucie Patologii kręgosłupa i stawów im. Sitenko. Operację będzie wykonana w dniach z 12 do 15 lutego br.. Koszt operacji to 100 000 UA (grywen). Prosimy ludzi o dobrym sercu o udzielenie pomocy Mikołajowi Filippenko w zbieraniu pieniędzy na operację i rehabilitację, które mogą przywrócić mu pełną sprawność.  Jeżeli możecie Państwo pomóc w  leczeniu i rehabilitacji  Mikołaja, prosimy o wpłaty darowizn.

Wszelkie wpłaty prosimy kierować na kartę matki Natalii Filippenko .

BankAval nr karty 4119 9700 9027 7827

Za okazaną pomoc bardzo serdecznie dziękujemy.

Włodzimier Kuczyński

Prezes TKP w Sumach.