Dni Europy w Sumach.

18 Maja 2019 członkowie TKP podczas Dnia Europy w Sumach

W dniu 18 maja br. w Sumach, w Parku miejskim im. I. Kożeduba odbyły się obchody Dni Europy. Pod czas świętowania Towarzystwo Kultury Polskiej zaprezentowało swoją wybitną kulturę, zwłaszcza ją muzyczną i literacką część.

Tego samego dnia TKP w Sumach obchodziło 20-rocznicę swej polskiej działalności, 20-rocznicę zachowywania tradycji polskich na terenie wschodniej Ukrainy. Artystyczną część reprezentowały prowadzące Olga Kozakowa i Liza Dowżuk. Literacką polskość przedstawiała Liza Dowżuk odczytaniem wiersza Adama Mickiewicza „Rękawiczka”. Piękne głosy naszego Towarzystwa dziewczyny Antonina i Irena Mandziuk zaprezentowały dorobek artystyczny: „Ojczyzna”, „Lepiej Było”, „BoWszyscy Polacy…”. Na stoisku gdzie można było poczęstować się tradycyjnymi polskimi deserami, sernikiem polskim, w Narodowych strojach Polonię Sum przedstawiły Elina Koroza, Switlana Borzianica, Żanna Kiriczenko.
W imieniu Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach w dniu 20-rocznicę jubileuszu naszej wspólnoty chcielibyśmy od całego serca pogratulować rodaków z Polski i poza granicami ojczyzny z okazji licznych dat: 100-rocznicy odzyskania Niepodległości, 15-rocznicy wstąpienia do Unii Europejskiej oraz 20-rocznicy do NATO, 450-rocznicy Unii Lubelskiej, i życzymy pokoju, miłości i pomyślności na kolejne setki lat.
Mamy nadzieję, że przykład Polski i polskiego doświadczenia na drodze do struktur UE niejednokrotnie służy przykładem dla ukraińskich partnerów i przyjaciół.
Dziękujemy naszym młodym artystom za wyjątkową atmosferę, jaka towarzyszyła koncertowi, który odbył się w tak uroczystym dla nas dniu 20-rocznicę jubileuszu naszej organizacji polonijnej TKP w Sumach!

Aleksy Samochwałow


Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/tkpvh3si/data/www/polska.sumy.ua/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 53