Fotografii kościoła p.w. Zwiastowania NMP w Sumach, na którego podwórku w dniu 11.04.2010 roku w 70 rocznice Zbrodni Katyńskie zostało posadzone przez członków TKP w Sumach trzy Dęba Pamięci dla upamiętniania Bohaterów rozstrzelanych w roku 1940 przez NKWD w Katyniu i Charkowie.