Lekcję języka polskiego

Towarzystwo Kultury Polskiej w Sumach uprzejmie informuje swoich członków że w roku 2018
lekcję języka polskiego będą prowadzone w sali Biblioteki miejskiej im. Tarasa Szewczenki
w dwuch grupach

1 grupa – co sobota od godziny 15-30 do godzny 16-30

2 grupa- co sobota od godziny 16-30 do godzny 17-30

Zarźąd TKP w Sumach