W dniu 3 października 2018 roku odbył się wspólny Konsula Generalnego RP w Charkowie Janusza Jabłońskiego i Konsula Jana Zdanowskiego razem z Polonią,członkami TKP w Sumach Objazd Miejsc Pamięci Narodowej a mianowicie Cmentarzu w Sumach, gdzie znajduje się Pomnik żołnierzom WP oraz Klasztora Safronijewskiego (niedaleko od Putywla) gdzie znajduje się Obelisk Pamięci jeńców z obozu “putywlskiego” – oficerom i żołnierzom WP, którzy znajdowali się tam w latach 1939-1940.

3 października  2018 roku – miasto Sumy, miasto Putywl, wioska Nowa Słoboda, Klasztor Safronijewski.

Odbył się wspólny Konsula Generalnego RP w Charkowie Janusza Jabłońskiego  i Konsula Jana Zdanowskiego razem z Polonią, członkami TKP w Sumach Objazd Miejsc Pamięci Narodowej a mianowicie Cmentarzu w Sumach, gdzie znajduje się Pomnik żołnierzom WP oraz Klasztora Safronijewskiego (niedaleko od Putywla) gdzie znajduje się Obelisk Pamięci jeńców z obozu “putywlskiego” – oficerom i żołnierzom WP,  którzy znajdowali się tam w latach 1939-1940.

W dniu 3 października 2018 roku odbył się wspólny  Konsula Generalnego RP w Charkowie Janusza Jabłońskiego i Konsula  Jana Zdanowskiego razem z Polonią,członkami TKP w Sumach Objazd Miejsc Pamięci Narodowej  a mianowicie Cmentarzu w Sumach, gdzie znajduje się Pomnik żołnierzom WP oraz Klasztora Safronijewskiego (niedaleko od Putywla) gdzie znajduje się Obelisk Pamięci jeńców z obozu “putywlskiego” – oficerom i żołnierzom WP,  którzy znajdowali się tam w latach 1939-1940.

   Rankiem, w dniu 3 października 2018 roku  Konsul Generalny RP w Charkowie Janusz Jabłońsk oraz Konsul Jan Zdanowski przybyli z wizytą do miasta Sumy w związku z zaproszeniem  Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach, żeby wspólnie wziąć udział w wspólnym Objeździe Miejsc Pamięci Narodowej. Na początku uroczystości konsulowie Janusz Jabłoński i Jan Zdanowski  razem z członkami TKP w Sumach oraz Sekretarzem Sumskiej Administracji obwodowej Dmytro Zywickim złożyli kwiaty i zapalili znicze przed Pomnikiem 43 żołnierzom WP którzy zginęli podczas II Wojny światowej. Przed   pomnikiem żołnierzom WP na cmentarzu w Sumach odbyła się wspólna modlitwa za zmarłych. Po zakończeniu tej uroczystości wszyscy wyjechali do Putywlu. Po przybyciu w Putywl w Muzeum krajoznawczym odbyło się uroczyste spotkanie z udziałem Konsula Generalnego Janusza Jabłońskiego, Konsula Jana Zdanowskiego, członków TKP w Sumach oraz Dyrektora Muzeum krajoznawczego w Putywlu Sergieja Tupika, Przewodniczącego Putywlskiej Administracji  powiatowej Mikołaja Szulgi, Dyrektora Muzeum krajoznawczego w Sumach Władysława Terentijewa, nauczycieli oraz uczniów szkół miasta Putywla . Podczas spotkania wystąpili Dyrektor Muzeum krajoznawczego w Putywlu Sergiej Tupik „Historia obozu „putywlskiego”,  Konsul Generalny Janusz Jabłoński „Zbrodnia Katyńska. Cmentarz wojenny w Charkowie.”, Prezes TKP w Sumach Włodzimierz Kuczyński„Zbrodnia Katyńska…- ocalić od zapomnienia”. Po zakończeniu  uroczystości w Muzeum krajoznawczym  w Putywlu wszyscy uczestniki Objazdu wyjechali do wioski Nowa Słoboda gdzie niedaleko znajduje się  Klasztor Safronijewski. Na terytorium Klasztoru Safronijewskiego w latach 1939-1940 znajdował się  putywlski obóz NKWD dla polskich jeńców, oficerów i  żołnierzy WP. Putywlski obóz znajdował się w obwodzie sumskim na drodze SumyGłuchow w klasztorze safroniewskim, 25 km od Putywla i 12 km od stacji kolejowej Tiotkino (Rosja) na linii SumyWorożbaDrużba. Komendantem obozu był  mjr bp Nikołaj Nikołajewicz Smirnow, komisarzem  batalionowym Siemion Piotrowicz Wasiagin. Na początku obóz był  rozdielczy dla gromadzenia jeńców polskich. Dnia 19 września 1939  komisarz spraw wewnętrznych NKWD ZSRR Ławrientij Pawłowicz Beria rozkazem nr 0308i  nakazał utworzenie pierwszych obozów dla jeńców polskich. Obozy rozdzielcze miały być zorganizowane w: Juchnowie (obwód smoleński),. Koziełszczynie (obwód połtawski), Putywlu (obwód sumski), Orankach (obwód gorkowski), Ostaszkowie (obwód kaliniński), Starobielsku (obwód woroszyłowgradz­ki), Kozielsku i Juzy. Berija nakazywał  m.in., by jeńców z terenów Polski, które przypadły Niemcom – zgrupować w Kozielsku i Putywlu.

Kiedy wszyscy uczestniki razem z Konsulem Generalnym Januszem Jabłońskim  przejażdżali do monastyru „Sofroniewa pustyń” (były obóz NKWD „Putywlski), po drodze zatrzymali się przy pomniku ofiar pacyfikacji wioski Nowa Słoboda (podczas II Wojny światowej)  oraz z udziałem przedstawicieli miejscowych władz złożyli kwiaty i zapalili znicze przed prawosławną Kaplicą Muzeum.

W godzinie 13:00 odbyła się główna uroczystość  – posadzenie przed Obeliskiem Pamięci jeńców z obozu “putywlskiego”,  przez Konsuła Generalnego Janusza Jabłońskego, Przewodniczącego Putywlskiej Administracji  powiatowej Mikołaja Szulgi oraz Prezesa TKP w Sumach Włodzimierza Kuczyńskiego Dęba Pamięci  dla uhonorowania pamięci wszystkich oficerów WP zamordowanych przez NKWD w roku 1940 – ofiarom zbrodni  Katyńskej. Odbyło się poświęcenie Dęba Pamięci. Była przeprowadzona wspólna modlitwa za zmarłych oficerów WP zamordowanych przez NKWD w roku 1940.   Konsul Generalny Janusz Jabłoński, Konsul Jan Zdanowski, członkowie TKP w Sumach, oraz Dyrektor Muzeum krajoznawczego w Putywlu Sergiej Tupik, Przewodniczący Putywlskiej Administracji  powiatowej Mikołaj Szulga złożyli kwiaty pod obeliskiem.                                       

Pamiętamy, że jak napisał Dr Witold Wasilewski z IPN, oceniając charakter zbrodni katyńskiej: „Ofiary Katynia  łączyła przynależność do elity polskiego społeczeństwa, z tej przyczyny zostały skazane przez komunistów na zagładę, stając się ofiarami klasycznego ludobójstwa, w którym nie konkretne i udowodnione w przewodzie sądowym czyny decydują o śmierci, lecz przynależność do grupy narodowej, etnicznej, rasowej, religijnej, politycznej lub społecznej. W przypadku ofiar zbrodni katyńskiej o ich zagładzie zadecydowało kryterium polskości – fakt, że jeńcy Kozielska, Starobielska i Ostaszkowa byli Polakami.” Zbrodnia katyńska doprowadziła bezpośrednio do usunięcia polskiej inteligencji, która mogłaby przeciwstawić się tworzonemu w Polsce systemowi komunistycznemu.

 

Włodzimierz Kuczyński

Prezes TKP w Sumach

 


Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/tkpvh3si/data/www/polska.sumy.ua/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 53