22 października 2017 roku w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenko odbyło sie uroczyte spotkanie członków Towarystwa Kultury Polskiej w Sumach z okazji 200 rocunicy śmierci Tadeusza Kościuszko oraz z okazji Roku ogłoszonego przez Sejm RP rokiem Uczczenie Tadeusza Kościuszko.

Rok Tadeusza Kościuszko  ma uczcić 200. rocznicę śmierci

Tadeusza Kościuszko – bohatera Polaków, Amerykanów, Litwinów i Białorusinów.

15 października 2017 roku  Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Małżonką wzięli udział w uroczystej mszy świętej odprawionej w Katedrze na Wawelu z okazji 200. rocznicy śmierci Tadeusza Kościuszki.

Szczątki Tadeusza Kościuszko naczelnika Insurekcji spoczywają w krypcie św. Leonarda, Katedry Wawelskiej; na Wzgórzu Wawelskim znajduje się jego pomnik, a nad miastem góruje Kopiec Kościuszki.

Tadeusz Kościuszko urodził się 4 lutego 1746 roku w Mereczowszczyźnie na Polesiu. W 1755 roku Tadeusz razem ze starszym bratem Józefem rozpoczął naukę w Kolegium Pijarów w Lubieszowie. Dzięki wsparciu Czartoryskich Kościuszko wstąpił 18 grudnia 1765 r. do Korpusu Kadetów Szkoły Rycerskiej, gdzie wyróżniał się spośród innych. Pozostał w Szkole Rycerskiej jako instruktor podbrygadier w stopniu chorążego. Szkołę ukończył w stopniu kapitana. W październiku 1769 r. Kościuszko razem z Józefem Orłowskim, kolegą ze szkoły rycerskiej, wyjechał dzięki wsparciu Adama Kazimierza Czartoryskiego jako stypendysta królewski do Paryża. Pogłębiał tam wiedzę, m.in. w Akademii Wojskowej szwoleżerów gwardii królewskiej w Wersalu. Tam dowiedział się o wojnie w Stanach Zjednoczonych. Na amerykańskiej ziemi znalazł się miesiąc po ogłoszeniu Deklaracji Niepodległości w 1776 roku.

Mianowany na inżyniera amerykańskiej armii zasłynął budową fortyfikacji w wielu obozach wojskowych. W uznaniu zasług awansowano go na generała brygady.

Przy okazji ponownego powrotu do Polski w 1784 roku włączył się w działalność polityczną. Po powiększeniu armii do 100 tys. decyzją Sejmu Wielkiego został mianowany generałem wojsk koronnych. Odznaczył się w walce z oddziałami rosyjskimi w 1792 roku, za co otrzymał order Virtuti Militari.

Po konfederacji targowickiej, tak jak wielu innych działaczy, udał się na emigrację. Po ogłoszeniu II rozbioru Polski przyjechał do Drezna, gdzie zaczął planować powstanie narodowe.

Insurekcja kościuszkowska rozpoczęta w 1794 roku, mimo heroicznej walki zakończyła się klęską i III rozbiorem Polski.

W czasie powstania w roku 1794 Kościuszko zreformował armię polską wprowadzając w niej kilka innowacji. Przypisuje mu się autorstwo pomysłu tworzenia jednostek ruchomej milicji chłopskiej – kosynierów, a także utworzenie pierwszych oddziałów strzelców celnych prekursorów snajperów.

Car Paweł I Romanow 26 listopada 1796 r. wypuścił Kościuszkę po złożeniu przysięgi wiernopoddańczej, co było ceną za uwolnienie z rosyjskich więzień i łagrów 20 000 Polaków. Kościuszko musiał także przyrzec, że nie wróci do Polski. Do Stanów Zjednoczonych Ameryki wyruszył z Wielkiej Brytanii, po Londynie przebywał w Bristolu. W Anglii spotkał się z poetą Wiliamem Wordsworthem, którego wiersze pokrzepiały go w rosyjskiej tiurmie. Wszędzie po drodze przyjmowany był nie tylko jako polski bohater narodowy, ale jako wielki ówczesny żołnierz walczący o wolność. W 1797 r. po kilkunastu miesiącach wrócił do Europy, zamieszkując w Paryżu, a następnie w Szwajcarii.

W latach 1807–1814 mieszkał w château de Berville pod La Genevraye u Petera Josefa Zeltnera i wziął udział w tworzeniu Legionów Polskich. W roku 1799 (17 października i 6 listopada) spotykał się z Napoleonem. Kościuszko był przeciwnikiem wiązania sprawy polskiej z Napoleonem, któremu nie ufał.

Tadeusz Kościuszko zmarł 15 października 1817 r. w Solurze, w domu Zeltnera, i został pochowany w pobliskim Zuchwilu. Zgodnie z testamentem wydobyte z ciała serce Kościuszki zostało umieszczone w urnie i przekazane Emilii Zeltner, córce Franciszka.

Tadeusz Kościuszko miał olbrzymią ilość zalet. Przede wszystkim jego poświęcenie dla ojczyzny.

Należał do grupy ludzi o “czystych rękach”. Poza tym to jednak on stanął na czele powstania, nikogo innego nie było!

Ciekawostki – tego możesz nie wiedzieć o Kościuszko

  • Jest budowniczym słynnej twierdzy West Point
  • Wykonawcą jego testamentu był T. Jefferson.  !
  •  Sporą część swoich poborów z armii amerykańskiej przeznaczył na wykupienie z niewoli i kształcenie Murzynów.
  • Wiele parków, ulic i mostów w USA nosi jego imię.  
  • Nie miał żony, choć na powodzenie u kobiet nie narzekał. Trzykrotnie rodziny jego wybranek odrzucały oświadczyny.

Urna z sercem Kościuszki trafiła do Polski dopiero w 1927 r. – umieszczono ją w dawnej kaplicy królewskiej Zamku Królewskiego w Warszawie.

Podczas uroczystości w sali sztuki  Biblioteki miejskiej im. Tarasa Szewczenko byli wygłoszone referaty przez członków TKP w Sumach, a mianowicze:

Krótki życiorys Tadeusza Kościuszki – Prezentacja Poliny Riman
Biografia i ciekawostki z życiorysu Tadeusza Kościuszki – Prezentacja Heleny Siedikowej
Tadeusz Kościuszko – nieskazitelny symbol polskości – Prezentacja Włodzimierza Kuczyńskiego.

Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/tkpvh3si/data/www/polska.sumy.ua/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 53