27 stycznia 2019 roku w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki w Sumach odbyło się uroczyste Spotkanie Towarzystwa Kultury Polskiej z okazji 100 rocznicy Powstań Śląskich.

27 stycznia 2019 wspólna fotografia czlonków TKP w Sumach podczas spotkania z okazji 100 rocznicy Powstanie śląskie

Godzina 15-00  w dniu 27 stycznia  2019 roku  w Sumach w Sali Sztuki w Bibliotece miejskiej im. Tarasa Szewczenki odbyło się uroczyste spotkanie członków TKP w Sumach z okazji 100 rocznicy Powstań Śląskich. Na początku spotkania  Włodzimierz Kuczyński, prezes Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach  przywitał członków Towarzystwa oraz przypomniał wszystkim zebranym, że w roku 2018 podczas 67. posiedzenia posłowie na Sejm RP zdecydowali o ustanowieniu patronów 2019 roku.

Uhonorowani w ten sposób będą:

Gustaw Herling-Grudziński – 20 maja 2019 r. minie 100 lat od urodzin jednego z najwybitniejszych pisarzy polskich XX wieku.

Anna Walentynowicz – w dniu 15 sierpnia 2019 r. przypada 90. rocznica urodzin tej wybitnej działaczki niepodległościowej Wolnych Związków Zawodowych i współtwórczyni Niezależnego Związku Zawodowego „Solidarność”.

Stanisław Moniuszko –  w roku 2019 przypada 200. rocznica urodzin kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga, dyrektora Teatru Wielkiego w Warszawie, twórcy polskiej opery narodowej.

       Uhonorowani w ten sposób będą także wydarzenia: Unia Lubelska i Powstania Śląskie.

Włodzimierz Kuczyński przygotował i przedstawił wszystkim zebranym gości swoją prezentację „100 rocznica Powstań Śląskich”.

„W skutek rozbicia dzielnicowego przez wiele wieków Śląsk pozostawał poza Polską, a już w XVIII wieku stał się częścią Prus, które prowadziły politykę germanizacyjną. Mimo to, zwłaszcza od drugiej połowy XIX wieku, narastało wśród mieszkańców Górnego Śląska poczucie polskości. Na początku XX wieku ich liderem staje się Wojciech Korfanty, który w obliczu klęski Niemiec w I wojnie światowej i odradzania się państwa polskiego wysuwa postulat przyłączenia Górnego Śląska do Polski.”

 Włodzimierz Kuczyński opowiedział o wszystkich Powstaniach Śląskich oraz o przyczynach powstań i o ich przywódcach: Pierwsze Powstanie Śląskie  odbyło się w dniach 17  – 26 VIII 1919 roku, Drugie Powstanie Śląskie odbyło się w dniach  18  – 25 VIII 1920 roku, Trzecie Powstanie Śląskie  odbyło się w dniach 3 V – 5 VII 1921 roku. III powstanie, pod wodzą Wojciecha Korfantego, miało na celu poprawę niekorzystnego dla Polaków wyniku Plebiscytu na Górnym Śląsku. Powstanie wybuchło w nocy z 2 na 3 maja 1921 r. i było największym zrywem powstańczym Ślązaków w XX w.

W 1922 r. podpisano w Genewie konwencję w sprawie Śląska, według której obszar przyznany Polsce powiększony został do ok. ⅓ spornego terytorium. Konwencja była korzystna dla Polski jeśli chodzi o istniejące na nim obiekty przemysłowe. Polsce przypadło 50% hutnictwa i 76% kopalń węgla. Z obszaru plebiscytowego, czyli ponad 11 tys. km kw., zamieszkanego przez ponad 2 mln ludzi, do Polski przyłączono 29 procent terenu i 46 procent ludności. W Polsce znalazły się m.in. Katowice, Świętochłowice, Królewska Huta (obecny Chorzów), Rybnik, Lubliniec, Tarnowskie Góry i Pszczyna. Podział był też korzystny dla Polski gospodarczo – na przyłączonym terenie znajdowały się 53 z 67 istniejących kopalni, 22 z 37 wielkich pieców oraz 9 z 14 stalowni.

Polsce przypadło większość z istniejących na Śląsku zakładów przemysłowych.

” Cud nad Wisłą uratował Polskę od zguby, cud nad Odrą dał Polsce Śląsk. Cudu nad Wisłą i cudu nad Odrą nie stworzył żaden dyktator, który wziął odpowiedzialność za losy narodu, ale duch narodu, jego solidarność narodowa, duch obywatelski i poczucie odpowiedzialności każdego obywatela.”- oceniał Wojciech Korfanty efekty powstań.

      Podczas swojej prezentacji prezes TKP  Włodzimierz Kuczyński powiedział „Przyłączenie do odrodzonej Polski części Śląska, to było  prawdziwe błogosławieństwo, bo bez tych kopalń i hut gospodarka Polski byłaby na bardzo niskim poziomie i to  dzięki bohaterstwu powstańcom śląskim te ziemie zostały do Polski przyłączone”.

   Podczas swojej prezentacji   prezes TKP Włodzimierz Kuczyński podziękował jeszcze raz Polakom ze Śląska za świąteczną zbiórkę darów z Polski w ramach XIX Akcji „Polacy – Rodakom” organizowanej przez Stowarzyszenie „Przeszłość-Przyszłości” i grupę Senatorów, m.in. Pana Senatora RP, naszego dobrego przyjaciela Grzegorza Peczkisa –  paczek świątecznych dla naszych dzieci oraz dorosłych od Świętego Mikołaja z Polski, w związku  ze  Świętami Bożego Narodzenia.

      Na zakończeniu prezentacji dla wszystkich zebranych członkom TKP w Sumach  był przedstawiony film pod tytułem „Historia Powstań Śląskich”.

 

 

Prezes TKP w Sumach      Włodzimierz Kuczyński.


Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/tkpvh3si/data/www/polska.sumy.ua/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 53