Uroczystości w Sumach z okazji 15-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach

11 maja b.r., z okazji 15-lecia Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach w podziemiach kościoła Zwiastowania NMP w została otwarta wystawa pt. „Spotkanie z Polską”. Natomiast 16 maja członkowie miejscowej społeczności polskiej uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Wieczór poetycko-literacki odbył się w kawiarni „Sumka” przy ulicy Sobornej 32.

W galerii kościoła zostały wystawione fotografie z całej Polski: panorama starego Lublina, Gdańska, Wrocławia, Zamek Królewski na Wawelu, Sukiennice, Stary Rynek w Poznaniu, kościół franciszkanów w Poznaniu, widoki Tatr, kaplica w kopalni soli w Wieliczce i inne. Publiczność, która przyszła obejrzeć tę ekspozycję najwyżej oceniła pracę s. Aleksandry Stachnik „Zakopane. Międzynarodowy Festiwal Folkloru”. 15 maja spotkaliśmy się z konsulem generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Charkowie, który obejrzał przygotowaną przez nas wystawę „Spotkanie z Polską”.Akademię poświęconą obchodom Konstytucji Trzeciego Maja rozpoczęto od odśpiewania polskiego hymnu narodowego. Wiersz „Polska” Antoniego Słonimskiego recytowała Kasia Swerdlikowa, utwór Witolda Lutosławskiego „Panie Michale” wykonała Ania Dańko, wiersz „Ojczysta mowa” deklamowała Liza Dowżuk, Natalia Filipenko wykonała, Etiudę E-dur op. 10 nr 3 Fryderyka Chopina.
Zarówno w wykonaniu zespołów, jak i solistów znalazło się wiele utworów o tematyce patriotycznej. Dziękujemy wszystkim pracownikom FOPnU, Konsulatowi Generalnemu RP w Charkowie, Stowarzyszeniu Wspólnota Polska, fundacji „Semper Polonia”, Radzie Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa za długotrwałą współpracę z naszym Towarzystwem, od początku jego istnienia aż do dziś. W imieniu Towarzystwa Kultury Polskiej w Sumach pragnę złożyć serdecznie podziękowanie redakcji „Kuriera Galicyjskiego” za dotychczasową współpracę z naszym Towarzystwem w ciągu 15 lat jego działalności. Serdecznie dziękujemy Marii Baszy za jej pracę, jako nauczycielki języka polskiego w latach 1999/2000, która prowadziła zajęcia na plebanii naszego kościoła w Sumach. Dziękujemy innym nauczycielom języka polskiego skierowanym do Sum przez CODN MEN RP w latach 2001 – 2013, a mianowicie: Eleonorze Pawlak, Anicie Kaźmierczak, Patrycji Śliwce, Agnieszce Florian, Mieczysławowi Łazukowi, Annie Damian oraz siostrom Małgorzacie i Aleksandrze ze zgromadzenia sióstr urszulanek, które prowadziły lekcje języka polskiego przy naszym Towarzystwie przez ostatnie dwa lata. Dziękujemy wam wszystkim za naukę języka polskiego w naszym środowisku.


Notice: Undefined variable: meta_text in /var/www/tkpvh3si/data/www/polska.sumy.ua/wp-content/themes/hiero/content-single.php on line 53

Włodzimierz Kuczyński